THE MAP OF GALATA, BEYOĞLU, TAKSİM, AND PANGALTI

Information about this map, which was prepared during the reign of Abdulhamid II, is given in the section where the signature of the sultan (tughra) is: “Foreign embassies and consulates, hospitals and schools are indicated with the country’s origin. This map was prepared by Major Huber Efendi, the construction inspector of the Anatolian-Ottoman Railways.” The signs on the map are as follows:

Street names are also listed on the map.of the map is as follows:The legend

Istanbul University Library of Nadir Eserler, Map Section

Right column, from top to bottom: tramway, holy mosque, churches, and police offices;

Left column, from top to bottom: stone buildings, mixed-type buildings, wooden buildings, Holiler?, gardens, Christian cemetery, Muslim cemetery.

Street names are also listed on the map. The legend of the map is as follows:

Pangaltı Street Names

 1. İffet
 2. Ednâ
 3. Bayır
 4. Bekçi
 5. Büyük Dere
 6. Cebel
 7. Cedîdiye
 8. Elma Dağ
 9. Hüdhüd
 10. Andelic [Andelib]
 11. Teşvik Caddesi
 12. Mekteb
 13. Kalpakçı
 14. Akbaba
 15. İdadiye
 16. İpek
 17. Sel
 18. Kaya
 19. Meyve
 20. Mezarlık
 21. Nalbant
 22. Panka Altı
 23. Poyraz
 24. Köse Bey
 25. Faye
 26. Çayır
 27. Hemene
 28. Turna
 29. Kavak
 30. Saksı

Galata Street Names

 1. Kula
 2. Perşenbe Pazarı
 3. Cami Sokağı
 4. Hisar Arkası
 5. Çınar
 6. Panka Sokağı
 7. Boyvada [Voyvoda]
 8. Hezâran
 9. Çeşme
 10. Çırçır
 11. Keresteci
 12. Mahkeme
 13. Ömür
 14. Bakır
 15. Yeni Cami
 16. Kürk
 17. Yorgancılar
 18. Azap Kapısı
 19. Kuyumcu
 20. Kelebek
 21. Portakal
 22. Okçu Musa
 23. Şimşir
 24. Midilli
 25. Şahsuvar
 26. Tanaka
 27. Laleli Çeşme
 28. Kara Molla
 29. Defne
 30. Kakule
 31. Gece Safa[sı]
 32. Minare
 33. Mürdüm
 34. Buhur
 35. Akik
 36. Tenzof
 37. Anber
 38. Zergerdân
 39. Geyik
 40. Dut
 41. Porsuk
 42. Dibete
 43. İbik
 44. Lâl
 45. Saman
 46. Yeşil Direk
 47. Maden
 48. Kirtopsu
 49. Emek Yemez
 50. Dükkân
 51. Dik
 52. Abd-i Selatıyn
 53. Güve
 54. Yılan
 55. Mûr
 56. Yaprak
 57. Yanık Kapı
 58. Hatîm
 59. Harîb
 60. Hindiye
 61. Başak
 62. Nâfe
 63. İmam
 64. Samur
 65. Yolcuzade
 66. Zencefil
 67. Lüfer
 68. Cila
 69. Mekteb
 70. Bide [Pide]
 71. Zeytun
 72. Bölüce
 73. Safran
 74. Merinos
 75. Salkım
 76. Kayyum
 77. Hacı A‘mâ
 78. Hunnap
 79. Odalar İçi
 80. Sırma
 81. Arap Camii
 82. Atmaca
 83. Mine
 84. Taflan
 85. Doğru
 86. Siyah
 87. Alaca Mescid
 88. Balgamud
 89. Kûhu [Kuğu?]
 90. Nohud
 91. Timur
 92. Kürkçü Kapı
 93. Eflatun
 94. Yeni Kapı
 95. Ladin
 96. Medrese
 97. Çeşme Meydanı
 98. Yüksek Kaldırım
 99. Cevahir
 100. Hacı Ali
 101. Camcı
 102. Yıldız
 103. Mûr
 104. Ayazma
 105. Felek
 106. Zincirli Han
 107. Kamando
 108. Baykuş
 109. Cami Kapusu
 110. Baruh
 111. Alkovan
 112. Berlisor
 113. Söğüt
 114. Merdinanî
 115. Zülfâriz
 116. Haracı
 117. Patrik
 118. Eski Balık Pazar[ı]
 119. Fare
 120. Musluk
 121. Şâbunî
 122. Kamer
 123. Kameraltı [Kemeraltı]
 124. Sepetçi
 125. Mantar
 126. Kürkçüler
 127. Kumru
 128. Zürafa
 129. Ovalak
 130. Kuyu
 131. Yonca
 132. Sultan Bayezid
 133. Gündüz
 134. Kale
 135. Marino
 136. Hamam
 137. Örümcek
 138. Helvacı
 139. Mariye
 140. Leblebici
 141. Hisar Dibi
 142. Şerbethane
 143. Ermeni Kilise[si]
 144. Beyzade
 145. Eski Parmak
 146. Şeftali
 147. Kafesçi
 148. Kara Oğlan
 149. Kabuk
 150. Araboğlu
 151. Hastahane
 152. Lenardo
 153. Budamezi
 154. Sakızlar
 155. Bülbül
 156. Karaköy
 157. Zümrüt
 158. Taravi Sokak
 159. Demirciler
 160. Yemiş
 161. Gümüş Halka
 162. Gümrük
 163. Yeni Şehir
 164. Karantina
 165. Dirmesen
 166. Tulunba
 167. Camuz
 168. Çömlekçi
 169. Daracık
 170. Kasaplar
 171. Papas
 172. Karanlık Fırın
 173. Kaplan
 174. Cerrah Mustafa
 175. Muz
 176. Aralık
 177. Kahve
 178. Kara Ali Kaptan
 179. Hurma
 180. Döşemeci
 181. Kireç Kapısı
 182. Kavaklar
 183. Mumhane
 184. Kömürcü
 185. Pençe
 186. Peştemalci
 187. Horoz
 188. Eski Köprü Meyda[nı]
 189. Üsteyici
 190. Yelkenci
 191. Burgucu
 192. Zencir
 193. Destereci
 194. Çapa
 195. Kalafat
 196. Karakol
 197. Makaracı
 198. Yağ Kapanı
 199. Eski Balıkhane
 200. Fermeneciler
 201. Abacı
 202. Mahdum
 203. Terzi
 204. Hacı Foti
 205. Halil Paşa
 206. Kara Mustafa
 207. Liman
 208. Kale İçi
 209. Mumhane
 210. Fıçıcı
 211. Sirkeci
 212. Tabakhane
 213. Zarif
 214. Saman
 215. Zahire
 216. Sene Fransız
 217. İskender
 218. Şişhane

Beyoğlu and Taksim Street Names

 1. Kebîr Caddesi
 2. Kışla Caddesi
 3. Sıra Selvi
 4. Taksim
 5. Rum Mezaristan[ı]
 6. Bekyar
 7. Küçük Parmakkapı
 8. Misk
 9. Parmakkapı
 10. İmam
 11. Bağçeli Hamam
 12. Sakız Ağacı
 13. Bursa
 14. Sağ
 15. Kuloğlu
 16. Sol
 17. Hava
 18. Tepedoru
 19. Sotrazi
 20. Hamalbaşı
 21. Kartal
 22. Tütüncü
 23. Yeni Çarşı
 24. Boğaz
 25. Ada
 26. Kalavanî
 27. Düzbü
 28. Soka
 29. Lenari
 30. Latin
 31. Polonya
 32. Ezyacı
 33. Posta
 34. Venedik
 35. Kumbaracı
 36. Derviş
 37. Ester
 38. Kasoni
 39. Balkon
 40. Ezmeli Mescid
 41. Yazıcı
 42. Süveydi
 43. Ağaç Dibi
 44. Kâdir
 45. Kazancılar
 46. Nebat
 47. İbil
 48. Dirsen
 49. Kuyu
 50. Cerrah Paşa
 51. Sinek
 52. Kule Kapısı
 53. Yeni
 54. Merdûn
 55. Elyon
 56. Ağa
 57. Ağa Hamamı
 58. Telgraf
 59. Anadolu
 60. Penbe
 61. Ağa Çeşmesi
 62. Mimar
 63. Ak
 64. Mus Ala [Musalla]
 65. Gül Baba
 66. Çukur Cuma
 67. Tomtom
 68. Tercüman
 69. Lorando
 70. Kurbağ[a]
 71. Kamlumbağ[a]
 72. Topçubaşı
 73. Şişli
 74. Azabcı
 75. Cami
 76. Nane
 77. Bayram
 78. Abanos
 79. Saksı
 80. Pîrî Mehmed
 81. Hüseyin Ağa
 82. Katır
 83. Kara Yün
 84. Yeşil
 85. Lale
 86. Kilit
 87. Küçük Yazıcı
 88. Leylak
 89. Akarca
 90. Hacı Ahmed
 91. Kirek
 92. Mekteb
 93. Ermeni Kilise[si]
 94. Çiçek
 95. Topçular
 96. Merkarid
 97. Balık
 98. Taracık (Daracık)
 99. Sergiz
 100. Zanbak
 101. Tarlabaşı
 102. Itır
 103. İri
 104. Macar
 105. Tulunbacı
 106. Neftî
 107. Meşe
 108. Keresdeci
 109. Kara Cehennem
 110. Ufak
 111. Yoğurtçu
 112. Altun Bakkal
 113. Fırın
 114. Yağhane
 115. Cam
 116. Valide Çeşme [si]
 117. Feridiye
 118. Karga
 119. Çıplak
 120. Duvarcı
 121. Âşıklar
 122. Sultan Çeşmesi
 123. Arnabud
 124. Zincab (Sincab)
 125. Canbaz
 126. Küçük Duvarcı
 127. Bilezik
 128. Kil Burun
 129. Şişhane
 130. Küçük Şişhane
 131. Mumhane
 132. Tavşan
 133. Yılan
 134. Çalgıcı
 135. Koltuk
 136. Kavasbaşı
 137. Eşkinci
 138. Yeni Şehir
 139. Ekmekçi
 140. Yeni Şehir
 141. Serçe
 142. Kısa
 143. Köprübaşı
 144. Âdem
 145. Kapan
 146. Süthane
 147. Fulya
 148. Toramacı
 149. Yedi Kapı
 150. Karaca
 151. Ceviz
 152. Fındık
 153. Gölbaşı
 154. Bülbül Deresi
 155. Elma
 156. Armud
 157. Vişne
 158. Sîba
 159. Acem
 160. Helvacı
 161. Karpuz
 162. Kasap
 163. Kavun
 164. Dip
 165. Irmak
 166. Çömlek Çeşme
 167. Tatuli
 168. Ananık
 169. Kına
 170. Kırlangıç
 171. Paşa Bakkal
 172. Dıyk
 173. Karanlık
 174. Pîr
 175. Kara
 176. Halepli
 177. Fıçıcı
 178. Karna Bula
 179. Çavkır
 180. Gaysevî
 181. İki Kuyulu
 182. Peşkirci
 183. Erik
 184. Tirşe
 185. Nar
 186. Bir Kuyulu
 187. Enli Yokuş
 188. Boynuz
 189. Zerdali
 190. Mangazid
 191. Elina
 192. Âdem
 193. Fıstık
 194. Keçe
 195. Kızlar
 196. Bostan
 197. Papas Köprü[sü]
 198. Çakmak
 199. Fakir
 200. Kalyoncu Kulluk
 201. Simitçi
 202. Karaman
 203. Mavi
 204. Şerbethane
 205. Kordila
 206. Tepebaşı
 207. Bakar
 208. Köprü
 209. Tekir
 210. Kaz
 211. Turuncu
 212. Maymun
 213. Arslan
 214. Şebek
 215. Kiraz
 216. Yasemin
 217. Keklik
 218. Sihirhane
 219. Aynalı Çeşme
 220. Alt
 221. Yan
 222. Kilec[i]
 223. Talya
 224. Harman
 225. Camcı
 226. Alar
 227. Menevşe
 228. Feslehan [Fesleğen]
 229. Mezarlık
 230. Papatya
 231. Süruri
 232. Kabristan
 233. Minare
 234. Curnal
 235. Kanşelarya [Kançılarya]
 236. Sofyalı
 237. Yemenici
 238. Sünbül
 239. Dudu Odalar[ı]
 240. Nakkaş
 241. Büyük Hendek
 242. Marangoz
 243. Ahur
 244. Sete Haleb
 245. Budak
 246. Konca
 247. Zincefire
 248. Şimal
 249. Orta
 250. Kıble
 251. Bedreddin
 252. Paşmak Yaran
 253. Çelebi
 254. Mermer
 255. Sabit

This article was translated from Turkish version of History of Istanbul with some editions to be published in a digitalized form in 2019.

SUBTITLES