ISTANBUL NEIGHBORHOODS AT THE END OF FATIH'S ERA

Istanbul Suriçi Neighborhoods1

Acemoğlu Mescidi

Ahi Çelebi Camii

Ahmed Paşa

Akbıyık Camii

Akseki Mescidi

Ak Şemseddin Mescidi

Alemî Bey Mescidi

Ali Fakih Mescidi

Altı Mermer Mescidi

Altı Poğaça Mescidi

Arslanlu

Aya sofya (Hagia Sophia) Camii

Avcı Bey Mescidi

Aya Kenisası

Baba Hasan Alemî Mescidi

Baklalı Kemaleddin Mescidi

Bala Mescidi

Balaban Ağa Mescidi

Balat

Balık Pazarı

Başcı Mahmud Mescidi

Bayezid Ağa Mescidi

Beyceğiz Mescidi

Bezzaz-ı Cedid Mescidi

Bodrum Mescidi

Bozahaneler

Cami-i Kebir-i Cedid

Can Alıcı Kenisası

Çakır Ağa Mescidi -Aksaray

Çakır Ağa Mescidi -Laleli

Çakır Ağa Mescidi -Çarşı

Çıkrıkcı Kemaleddin Mescidi

Daye Hatun Mescidi

Daye Hatun Camii

Debbağ Yunus Mescidi

Demirciler Mescidi -Divane Ali Bey Mescidi

Dülgerzade Camii

Edirne Kapısı

Edirneli Yahudiler

Efdalzade Mescidi

Emin Bey Mescidi

Emin Sinan Mescidi

Elvanzade Mescidi -Unkapanı

Elvanzade Mescidi -Demirkapı

Eski İmaret Camii

Ereğli Mescidi

Fatih Sultan Mehmed

Fenai Mescidi

Fener Kapısı

Fil Damı

Güngörmez Mescidi

Günkoz Kapısı

Gureba Hüseyin Ağa Mescidi

Hacı Bayram Haftani Mescidi

Hacı Halil Mescidi -Tahtakale

Hacı Halil Mescidi -Unkapanı

Hacı İlyas Mescidi

Hacı İsa Mescidi

Hacı Küçük Ahmed Çelebi Mescidi

Hacı Muhyiddin Mescidi

Hacı Timur Mescidi

Hacı Timurtaş Mescidi

Halil Paşa Bergosu

Haraccı Kara Muhyiddin Mescidi

Hızır Bey Mescidi

Hoca Alaaddin Mescidi -Çelebioğlu

Hoca Ferhad Mescidi

Hoca Hamza Mescidi

Hoca Hayreddin Mescidi -Atlama Taşı

Hoca Hayreddin Mescidi -Fatih

Hoca Piri Mescidi

Hoca Rüstem Mescidi

Hoca Teberrük Mescidi

Hoca Üveys Mescidi

Hoşkadem Mescidi

Hubyar Mescidi -Âşir Effendi

Hubyar Mescidi -Cerrahpasha

İbn Meddas Camii

İsa Kapısı

İshak Paşa Camii

İskele Kapısı

İyulahirna

Kalenderhane Camii

Kanlı Mescidi

Karakedi Mescidi

Kara Şems Mescidi

Kasab Demirhan Mescidi

Kasab İlyas Mescidi

Katib Muslihuddin Mescidi

Katib Sinan Mescidi

Kazani Sa’di Mescidi -Aksaray

Kazani Sa’di Mescidi -Kumkapısı

Kemal Paşa Mescidi

Keyci Hatun Mescidi

Kirmasti Mescidi

Kırk Çeşme

Kız Ahmed Efendi Tekyesi Mescidi

Kızıl Minare Mescidi

Kız Taşı Mescidi

Koğacı Dede Mescidi -Çarşanba

Koğacı Dede Mescidi -Aksaray

Kum Kapısı

Lala Hayreddin Mescidi

Langa

Libs Manastırı

Mahmud Paşa Camii

Manastır Mescidi

Manisalı Mehmed Paşa Mescidi

Mehmed Paşa Mescidi

Mercan Ağa Camii

Mesih Paşa Camii

Mimar Ayas Camii

Mimar Kemaloğlu Mehmed Mescidi

Mimar Sinan Kumrulu Mescidi

Mimar Sinan Mescidi

Mirza Baba Mescidi

Molla Aşkî Mescidi

Molla Fenari Mescidi -Bali

Molla Fenari Mescidi -Ahmed Paşa

Molla Gürani Camii

Molla Gürani Mescidi

Molla Gürani Mescidi

Molla Hüsrev Camii -Vefa

Molla Hüsrev Mescidi

Molla Kestel Camii

Molla Şeref Mescidi

Molla Zeyrek Camii

Muhyiddin Kocevi Mescidi

Muhtesib İskender Mescidi

Murad Paşa Camii

Mustafa Bey Mescidi

Nahilbend Mescidi

Nallı Mescidi

Nevbahar Mescidi

Nevbethane

Nişancı Camii

Nuri Dede Mescidi

Odun Kapısı

Oruc Gazi Camii

Orya Kapısı

Perakende Kasım Mescidi

Pirincci Sinan Mescidi

Saman Veren Mescidi -Uzun Çarşı

Saman Veren Mescidi -Mercan

Samatya Kapısı

Sancakdar Hayreddin Mescidi

Sarı Bayezid Mescidi

Sarı Musa Mescidi

Sarı Nasuh Mescidi

Sarı Timurci Mescidi

Seyyid Hasan Mescidi

Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi

Sekbanbaşı Yakub Ağa Mescidi

Selçuk Sultan Mescidi

Servi Mescidi

Seydi Ali

Silivri Kapısı

Sinan Ağa Mescidi

Sofular Mescidi

Suhte Sinan Mescidi

Sultan Pazarı

Şeref Ağa Mescidi

Şeyh Mahmud Resmi Mescidi

Şeyh Vefa Camii

Şeyh Mehmed Geylani Camii (Tahta Minare Mescidi)

Taht-ı Kal’a

Tarsus Mescidi

Toklu Dede Mescidi

Top Yıkuğı

Unkapanı

Uzun Şüca Mescidi

Uzun Yusuf Mescidi

Üsküblü Camii

Üskübiye Mescidi

Vasiliko Kapısı

Voynuk Şücaeddin Mescidi

Yarhisar Camii

Yavaşca Şahin Camii

Yavuz-Er Sinan Camii

Yüz Eri Oğlu Mescidi


Eyüb Neighborhoods2

Abdülvedûd Camii

Camii-i Kebir Mahalesi

Fethi Çelebi Camii

Kasım Çavuş Mescidi

Mehmed Bey Mescidi

Otakcıbaşı Mescidi

Sofular Mescidi

Ulıca Baba Mescidi


Kasımpaşa Neighborhoods3

Sarı Lutfi Mescidi

Taht Kadısı Mescidi


Boğaziçi Neighborhoods4

Kabataş

Ekmekcibaşı Mescidi

Rum Ali Mescidi

Kuru Çeşme

Rumeli Hisarı

Paşmakcı Şücâeddin

Anadolu Hisarı Mescidi


Üsküdar Neighborhoods5

Rum Mehmed Paşa Camii

Toygar Hamza Mescidi

Salacak


Galata Neighborhoods6

Abayıcı Hacı İlyas

Abdi Fakih Ankaravi Mescidi

Alaperde

Andon Oknale

Artabilmez

Ases Mehmed

Bali Reis

Başcı Ahi (Revvas)

Berber Mihal

Bereketzade Mescidi

Cami

Deli Mihal

Ermeniler

Ermeni Ekmekci

Ermeni Fenavüç

Ermeni Hoca Ker

Ermeni Şadi Bey

Eski Lonca

Frenk Agabi

Frenk Agrifo

Frenk Andon Mansur

Frenk Batişto

Frenk Karlo

Frenk Kapani Fikron

Frenk Kuyumcu Dominiko

Frenk Baris

Frenk Petrofroş

Hacı A’ver Mescidi

Hacı Hamza

Hamamcı Hacı Mübarek

İskandil Kasım Reis

İskender Kethüda

Kalafatcılar Reisi Kestine

Kalafatcı Psanle

Kal’a-i Cedide

Kapıcı İlyas

Kaptan İbrahim Paşa

Karaköy Çarşısı

Kemal Reis

Korne

Kosta Koperye

Kûmîler

Kürkcü Hızır

Lonca

Manol Duranço

Makrameci

Manolverdi

Melek Hatun

Midillili Zozi

Okcu Musa Mescidi

Papazoğlu

San Benito

Sepetci Yorgi

Silahi Hammaloğlu Mehmed

Süleyman Nahhas

Şehsüvar Mescidi

Tanrıvermiş Ağa

Urgancılar

Vasiliko

Yagomno

Yekçeşm Yakub


FOOTNOTES

1 Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, pp. 10-52, 57-66.

2 Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, pp. 53-54, 66.

3 Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, pp. 54, 66.

4 Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, pp. 55-56, 69.

5 Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, pp. 56, 69.

6 Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, pp. 54-55, 67-69.


This article was translated from Turkish version of History of Istanbul with some editions to be published in a digitalized form in 2019.

SUBTITLES
Related Contents