ISTANBUL BIBLIOGRAPHY

"A" Bibliography

A. Cemal, İstanbul, Istanbul 1932.

A. Safvet, İstanbul Musahabeleri, Istanbul 1324/1908.

A. Ziver, En Can Alacak Nokta, Payitahtın Nakli Meselesi, Istanbul 1329/1913.

Abaç, Sadi, Kasımpaşa’nın Tarihçesi, Istanbul 1935.

Abdin, Tofiq, Ah İstanbul, İstanbul: Türkiye İstanbul, 1993-1998, Baku 2005.

Abdon-Boisson, P., La Mosquée des roses: récit de l’histoire des Ottomans, Paris n.d

Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet Merasim ve Tabirleri: Âdât ve Merasim-i Kadîme Tâbirât ve Muâmele-i Kavmiyye-i Osmâniye, prepared by    Kazım Arısan and Duygu Arısan Günay, vol. 2, Istanbul 1995.

Abdülhafız, Abdullah Atia, “Osmanlı Döneminde İstanbul ile Kahire Arasında Mimari Etkileşimler”, Ph.D. dissertation, Atatürk University, 1994.

Abidine, Istanbul and Northwest Turkey: Saray Burnu. Haghia Sophia. Topkapi. Blue Mosque. Grand Bazaar. Süleymaniye. Fethiye. The Land Walls. Golden Horn. Galatta A. Beyoglu. Üskudar. The Princes’ Islands. Bosphorus. Iznik. Bursa. Dardanelles, Troy, London 1993.

Able, Vanessa, Istanbul: Step By Step, London 2011.

Abravanel, Jacques, Mémoires posthumes et inachevées de Jacques Abravanel, juif portugais, salonicien de naissance, stambouliote d’adoption, edited by Alexandre Toumarkine, Istanbul 1999.

Acar, M. Şinasi, Bentler ve Sinan’ın Suyolu, Istanbul 2010.

Acar, M. Şinasi, İstanbul’un Son Nişan Taşları, Istanbul 2007.

Acar, M. Şinasi, Ünlü Hattatların Mezarları: Gelimli Gidimli Dünya, Istanbul 2004.

Acar, Melike, “Concepts of Morality, Personal Autonomy, and Parental Authority in Multifaceted Social Issues: An Examination of Daughters’ and Mothers’ Reasoning in Religious and Secular Istanbul, Turkey”, Ph.D. dissertation, University of California, 2011.

Acarer, Erk, %100 İstanbul: Tarih, Mekan ve Sırlar, Istanbul 2009.

Acemoğlu, Niko, T’Ayazmata Tis Polis (İstanbul Ayazmaları), Athens 1990.

Acheson, Judy, Judy in Constantinople, New York 1930.

Acık, Ali, İstanbul’dan Anadolu’ya Mektup, İzmir 1949.

Açıkalın, Mustafa, İstanbul: The City and Municipality, Istanbul 1996.

Açıkgöz, Yusuf, Kandilli’deki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları, Istanbul 2007.

Acıkök, Yusuf, İstanbul Destanı, Istanbul 1955.

Acominatus, Nicetas Honiates, De Signis Constantinopolitanis, Naples 1960.

Adam, Volker, Russlandmuslime in Istanbul am Vorabend des Ersten Weltkrieges: Die Berichterstattung Osmanischer Periodika über Russland und Zentralasien, Frankfurt 2002.

Adamov, E. A., Constantinople et les détroits: documents secrets de l’ancien ministère des affaires étrangères de Russie, vol. 2, translated by S. Volski, G. Gaussel and V. Paris, Paris 1930-1932.

Adıgüzel, Ayşe Seyyide, Zeynep Trabzonlu (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi (Havass-ı Refia) 49 Numaralı Sicil (H. 1054/M. 1644), edited by M. Akif Aydın and Coşkun Yılmaz, Istanbul 2011.

Adıvar, Abdülhak Adnan, İstanbul’un Fethi Sırasında Bizans ve Türk Kültür Vaziyeti, Istanbul 1954.

Afyoncu, Erhan, Fatih ve Fetih Albümü, Istanbul 2003.

Afyoncu, Erhan, Truva’nın İntikamı: Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul’un Fethi’nin Bilinmeyen Yönleri, Istanbul 2011.

Afyoncu, Erhan-Coşkun Yılmaz, 1453: Panorama Tarih Müzesi, Istanbul 2013.

Ağat, Nilüfer, Boğaziçinin Turistik Etüdü, Istanbul 1963.

Ağın, Ahmed, Beşiktaş İlçesi, Istanbul 1965.

Ağır, Aygül, “İstanbul’un Eski Venedik Ticaret Kolonisinin Osmanlı Ticaret Bölgesine Dönüşümü”, Ph.D. dissertation, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

Ahmed Midhat Efendi, Sayyâdâne Bir Cevelân: Beykoz’dan İzmit Körfezi’ne Bir Av Gezintisi, prepared by Sami Önal, Istanbul 2001.

Ahmed Mithat Efendi, Dünya’ya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş; Felatun Bey ile Rakım Efendi; Hüseyin Fellah, prepared by Kazım Yetiş, Necat Birinci and M. Fatih Andı, Ankara 2000.

Ahmed Muhtar Paşa, Feth-i Celîl-i Kostantiniyye (Ayâd-ı Mefâhir-i Milliyye-i Osmâniyyeden Osmanlılığın Avrupada Tarz-i Tesisi yahut Feth-i Celîl-i Kostantiniyye: Sene 857 Hicrî, 1453 Milâdî, Istanbul 1316 /1898, 1994.

Ahmed Râsim, Eski İstanbul, Istanbul 1931.

Ahmed Râsim, Kabakçı Mustafa, Istanbul 1331/1915

Ahmed Râsim, Şehir Mektupları, vol. 4 (Istanbul 1328/1912), modern edition prepared by Mustafa Kutlu, Istanbul 2012.

Ahunbay, Zeynep, İstanbul’da Kentsel Mimari, Istanbul 2011.

Ak, Mahmut, Fahameddin Başar (eds), İstanbul’un Fetih Günlüğü, Istanbul 2010.

Ak, Mahmut, Gün Gün İstanbul’un Fethi, Istanbul 2006.

Akakuş, Recep (editor), Eyüp Sultan ve Mukaddes Emanetler, prepared by Adil Sarmısak, Istanbul 1991.

Akakuş, Recep (editor), Tarihsel Kimliği Açısından Nuruosmaniye Külliyesi ve Kur’an-ı Kerim, prepared by İhsan Kadirhan, Istanbul 2010.

Akalin, Kutlu, “Co-Existence and Persecution: Sixth-Century Constantinople According to John of Ephesus”, Ph.D. dissertation, Princeton University, 2011.

Akan, Murat, Ruhunu Arayan Şehir: İstanbul, Istanbul 2006.

Akar, Şevket Kamil (prepared by), İstanbul: Şehir ve Medeniyet, Istanbul 2004.

Akarsu, Hikmet Temel, Lodoslar Altında Bostancı ve Bağdat Caddesi, Istanbul 2010.

Akat, Yücel, Istanbul, translated by Maggie Pınar, photography by Naci Keskin et al., Istanbul 2005.

Akay, Hasan (prepared by), Fatih’ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul, vol. 2, Istanbul 1997.

Akbağ, Mümin (prepared by), İstanbul, translated by Robin Hales, Istanbul 1972.

Akbal, Oktay, İstinye Suları, Istanbul 1973.

Akbayar, Nuri (editor), Adım Adım Beşiktaş: Korular, Saraylar, Camiler, Kiliseler, Müzeler, Sinemalar, Tiyatrolar, Oteller, Restoranlar, Istanbul 1998.

Akbayar, Nuri (editor), Dünden Bugüne Beşiktaş, Istanbul 1998.

Akça, Nurgül, Beykoz (Merkez) ve Yalıköy Ahşap Konut Üzerine Envanter Çalışması, Istanbul 1996.

Akçay, Faik, Zeytinburnu Gerçek Yönleriyle Bir Gecekondu Kenti: İnceleme, Eleştiri, Istanbul 1974.

Akçay, İlhan (prepared by), Ayasofya Camii, Ankara 1968.

Akçura, Gökhan, Boğaziçi Yazıları, Istanbul 1993.

Akçura, Gökhan, Eski İstanbul’da Kıyılar ve Plajlar, Istanbul 1992.

Akçura, Gökhan, Şen Gönüller Diyarı (Boğaziçi Yazıları), Istanbul 2003.

Akçura, Gökhan, The Golden Horn of Istanbul: Haliç 1993, translated by Mary Işın, photography by by Sıtkı Kösemen, Istanbul 1992.

Akdemir, Samuel, İstanbul Mozaiğinde Süryaniler/The Syrian Orthodox Community in the Mosaic of Istanbul, Istanbul 2009.

Akdeniz, Gül, “Topkapı Sarayı Resmi Toplantı Birimlerinin (Divan Yapıları ve Arz Odasının) Geçirdikleri Değişimin Araştırılması”, Ph.D. dissertation, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995.

Akdoğan, Günel, İstanbul Peyzajının Tanziminde Peyzaj Mimarisi ile İlgili Problemler ve Ana Prensipler, Ankara 1962.

Akerman, Mehmet Tanju, İki Avuç İstanbul, Istanbul 2005.

Akerman, Mehmet Tanju, İstanbullu, Istanbul 2005.

Akerman, Mehmet Tanju,, Kadıköy: Dünü, Bugünü, Yarını, Istanbul 2009.

Akgöz, G., Many Voices of a Turkish State Factory: Working at Bakirköy Cloth Factory, 1932-50, Amsterdam, 2012.

Akgündüz, Ahmet, Said Öztürk, and Yaşar Baş, Kiliseden Müzeye Ayasofya Camii, Istanbul 2006.

Akgündüz, Ahmet, Üç Devirde Bir Mabed: Ayasofya, Istanbul 2005.

Akın, Hüseyin, Ayağımda Kırk Numara Kâğıthane, Istanbul 2010.

Akın, Mine, “Beylerbeyi Sarayı ve Süslemesi”, Ph.D. dissertation, Hacettepe Üniversitesi, 1979.

Akın, Nur, XIX. Yüzyıl İkinci Yarısında Galata ve Pera, Istanbul 1998.

Akın, Sunay, İstanbul’da Bir Zürafa, Istanbul 2003.

Akın, Sunay-Akgün Akova, İki Şair Arasında İstanbul, edited by Yelda Baler, Istanbul 2006.

Akıncı, Naile, Eyüp’te Zaman, 1953-1993, Naile Akıncı: Retrospektif Sergisi, 16-30 Ocak 1993, İzmir n.d.

Akıncı, Şirin, “İstanbul’un Fethinden Lale Devrine Kadar Osmanlı Kagir Mimarisinde Yapım Teknikleri 1453-1730”, Ph.D. dissertation, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998.

Akkan, Tülay, “Mimar Sinan’ın İstanbul’da Saray Kadınları İçin Yapmış Olduğu Eserler ve bu Eserlerin Mimari Özellikleri”, Ph.D. dissertation, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2009.

Akkanat, Cevat, Çanakkale Savaşları ve İstanbul, Istanbul 2008.

Akkaya, Mustafa, “XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar”, Ph.D. dissertation, Gazi Üniversitesi, 2010.

Akkaya, Tayfun, Görkemli Bir Geçmiş Umut Yüklü Bir Gelecek Silivri, Istanbul 2011.

Akkuzu, Emin-Fatih Demircan (prepared by), Bir İstanbul Sevdası, vol. 2, photography by by Mehmet Biber, Istanbul 2003.

Akman, Mehmet (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Galata Mahkemesi 32 Numaralı Sicil (H. 1015-1016/M.1606-1607), edited by M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz, Istanbul 2012.

Akman, Mehmet (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Galata Mahkemesi 5 Numaralı Sicil (H. 983-984/M.1575-1576), edited by M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz, Istanbul 2011.

Akman, Mehmet, Fethi Gedikli (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Galata Mahkemesi 20 Numaralı Sicil (H. 1005-1007/M.1596-1599), edited by M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz, Istanbul 2012.

Akman, Mehmet, Fethi Gedikli (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Galata Mahkemesi 7 Numaralı Sicil (H. 985-986/M. 1577-1578), edited by M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz, Istanbul 2011.

Akman, Mehmet, Murat Uluskan, Talip Mert, Yüksel Çelik, Rıfat Günalan, Fatih Akyüz (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Balat Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1563), edited by M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz, Istanbul 2011.

Aköğretmen, Erol, “1877-1878 Kışında İstanbul: Göçmenlerle İlgili Sorunlar, Çözümleri”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 1982.

Akova, Akgün, Ayyıldızın Altındaki Kartal Polonezköy, edited by Gülden Akıncı, Istanbul 2010.

Aköz, Alâaddin, Bir İmamın Nikâh Defteri: Beşiktaş Sinan-ı Cedid Mahallesi, Konya 2006.

Akozan, Feridun, İstanbul’un Kapalı Çarşısı, Istanbul 1979.

Akozan, Feridun, The Sait Halim Paşa Yalı, Ankara 1991.

Aksan, Doğan, İstanbul Ağzı Üzerine Gözlemler, Istanbul 1985.

Aksarayda Valide Cami-i Şerifi Kütüphanesi Defteri, Istanbul 1311.

Aksel, Malik, İstanbul’un Ortası, Ankara 2000.

Akşin, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, vol. 2, Istanbul 2004.

Akşit, İlhan, Istanbul, photography by by Sami Güner, Şemsi Güner and Yılmaz Dinç, Istanbul 1981.

Akşit, İlhan, The City of Two Continents: Istanbul, Istanbul 1933.

Akşit, İlhan, The Istanbul Archaeolog, Istanbul 1981.

Akşit, İlhan, The Topkapı Palace, Istanbul 2005.

Akşit, İlhan, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları, Istanbul n.d.

Akşit, İlhan, Treasures of Istanbul, photography by by Sami Güneret al., Istanbul 1989.

Akşit, İlhan, Üç İmparatorluğun Başkenti İstanbul, Istanbul 2002.

Aksoy, Aksu-Zeynep Enlil, Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010, edited by Eda Ünlü Yücesoy, prepared by Z. Özgün Forta, Istanbul 2011.

Aksoy, İsmail Hakkı, İstanbul’da Tarihi Yapılarda Uygulanan Temel Sistemleri, Istanbul 1982.

Aksoy, Özgönül, Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, Istanbul 1968.

Aksoy, Şule (prepared by), In Pursuit of Excellence: Works of Art from the Museum of Turkish and Islamic Arts, Istanbul, photography by by Ahmet Ertuğ, translated by Robert Bragner, Istanbul 1993.

Aksoylu, Yurdanur Fazilet, “Challenge to Bureaucracy: The Informal Networks of Urban Squatters and Communication with the Local Authorities in Istanbul (Turkey)”, Ph.D. dissertation, University of California, 1982.

Aksu, Hüsamettin, İstanbul Yapılarındaki Bazı Dekoratif Kûfi Hatlar, Istanbul 2001.

Aksüt, Sadun Kemali, Şarkılarda İstanbul, Istanbul 1994.

Aktan, Latife, “1850-1950 Yılları Arasında İstanbul Yapılarında Kullanılmış Olan Türk Çinilerinin Renk ve Kompozisyon Açısından İncelenmesi”, Proficiency in Arts Project, Mimar Sinan Üniversitesi, 1994.

Aktan, Pınar Kayaalp, “The Atik Valide Mosque Complex: a Testament of Nurbanu’s Prestige, Power, and Piety”, Ph.D. dissertation, Harvard University, 2005.

Aktar, Cengiz (compiled by), Tarihî, Siyasî, Dinî ve Hukukî Açıdan Ekümenik Patrikhane, Istanbul 2011.

Aktar, Yücel, İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları (1908-­1918), Istanbul 1990.

Aktaş, Necati, “Üsküdar’a Ait H. 1178-1179 Tarihli Şer’iyye Sicil Defteri”, Ph.D. dissertation, Marmara Üniversitesi, 2002.

Aktaş, Şerif, Ahmed Râsim’in Eserlerinde İstanbul, Ankara 1988.

Akten, Kaptan Necmettin, İstanbul Ulaşımında Denizden Yararlanma, Istanbul 1994.

Akter, Turgut, V. Özbek, İstanbul’da Tiyatro: 1. Kısım, n.p.1959.

Aktulum, Kubilay, “Analyse d’un récit de voyage en Turquie, autour de ‘Constantinople’ de Theophile Gautier”, Ph.D. dissertation, Université de Provence (Aix-Marseille I), 1993.

Aktunç, Hulki, Bir Kadıköy Oğlu, edited by Gülsüm Cengiz, prepared by Mehmet İlhan, photography by by Baytekin Kara, Istanbul 2009.

Akyavaş, A. Ragıp, Asitane: Evvel Zaman İçinde İstanbul, vol. 2, Ankara 2000.

Akyavaş, Beynun, Sultanıyegâh İstanbul, Ankara 2001.

Akyel, Siyami, İstanbul’un Semtleri: Cağaloğlu, prepared by Ümit Meriç et al., edited by S. Faruk Güncüoğlu, photography by by Aras Neftçi, Istanbul 2003.

Akyıldız, Ali, Haliç’te Seyrüsefer: Haliç Vapurları Şirketi ve Faaliyetleri, Istanbul 2007.

Akyıldız, Ali, Sürgün Sefir Sadullah Paşa: Hayatı, İntiharı, Yazıları, Istanbul 2011.

Akyıldız, Cemal, İstanbul Gravürleri, Istanbul 2010.

Akyıldız, Uğur, İstanbul, photography by by Sami Güler, Ara Güler and Uğur Akyıldız, Istanbul n.d.

Akyol, Ela, “Tarihsel Kentlerin Gelişiminde Yapılaşma Ölçütlerinin İstanbul-Galata Örneğinde İrdelenmesi: (Ortaçağ Kentine Mekansal Okuma Örneği: Galata-Cenova Mekansal Strüktürü)”, Ph.D. dissertation, Gazi Üniversitesi, 1996.

Akyol, Şadan, İçimdeki Boğaziçi, Istanbul 1994.

Akyürek, Engin, Bizans’ta Sanat ve Ritüel: Kariye Güney Şapelinin İkonografisi ve İşlevi, Istanbul 1996.

Akyürek, Engin, Khalkedon’lu (Kadıköy) Azize Euphemia ve Sultanahmet’teki Kilisesi, Istanbul 2002.

Akyürek, Göksun, “Bilgiyi Yeniden İnşa Etmek: Tanzimat Dönemi Osmanlı Mimarlığı”, Ph.D. dissertation, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

Akyürek, Turgut Engin, “Kariye Parekklesionu: Bir Mezar Şapeli Olarak İkonografik Programının Yorumlanması ve İşlevi”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 1995.

Akyüz, Fatih, Kırım Savaşı’nın Lojistiğinde İstanbul’un Yeri, Istanbul 2006.

Alaçam, Sabih, Eski Şehremini Cemil Topuzlu’nun Başından Geçenler, Istanbul 1939.

Alaçam, Sabih, Operatör Cemil Paşa Hatıraları, Istanbul 1945.

Albayrak, Sadık, Eski İstanbul’da Sosyal Hayat ve Çevre/Social Life and Environment in Old Istanbul, Istanbul 2006.

Albayrak, Sadık, Meşrutiyet İstanbul’unda Kadın ve Sosyal Değişim, Istanbul 2002.

Albayrak, Sadık, Osmanlıda Sosyal Yapı ve İstanbul: 59 Orijinal Belge Işığında, Istanbul 1998.

Albert, Gerhard, Goten in Konstantinopel: Untersuchungen zur Oströmischen Geschichte um das Jahr 400 N. Chr., Paderborn, Germany 1984.

Aleksandr Konstantinidi Paşa, Târîh-i Ayasofya, Istanbul 1285.

Aleksandris, Aleksis, Dün Bugün ve Yarının İstanbul’u, Istanbul 2009.

Alemdar, Korkmaz, İstanbul, 1875-1964: Türkiye’de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi, Ankara 1978.

Alemdar, Yusuf, İstanbul’da Kur’an Okulları: XV-XVI. Yüzyıllar, Ankara 2007.

Alexandreēs, Alexeēs, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, 1918-1974, Athens 1983.

Algın, Ülkü, Marmara Bölgesi İstanbul ve İlçeleri, Istanbul 1980, 1987.

Algül, Hüseyin, Büyük Fetih ve Sonrası, İzmir 1991.

Algül, Hüseyin, Eyyub Sultan’dan Fatih’e Kutlu Yolculuk, Istanbul 2004.

Ali Rıza, Balıkhâne Nazırı, Bir Zamanlar İstanbul: Eski Adetler-Eğlenceler-Sosyal Hayat-Esnaf Kuruluşları-Bütün Yönleri İle, prepared by Niyazi Ahmet Banoğlu, Istanbul n.d

Ali Rıza, Balıkhâne Nazırı, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, prepared by Ali Şükrü Çoruk, Istanbul 2001.

Ali Rıza, İstanbul’da Ramazan Mevsimi, Istanbul 1998.

Alikılıç, Dündar, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Saray Teşrifatı ve Törenleri”, Ph.D. dissertation, Atatürk Üniversitesi, 2002.

Alimdar, Selçuk, “XIX. Yüzyıldan İtibaren Osmanlı Devleti’nde Batı Müziğinin Benimsenmesi ve Toplumsal Sonuçları”, Ph.D. dissertation, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

Alişanoğlu, Hilmi Köksal, Çarşamba: Cibali, edited by Gülsüm Cengiz, prepared by Mehmet İlhan, Istanbul 2009.

Alkan, Mehmet Ö., İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten İstanbul’a Terakki Vakfı ve Terakki Okulları, prepared by Nuri Akbayar, Istanbul 2003.

Alkan, Mehmet Ö., Tanzimat’tan Günümüze İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları, Istanbul 1998.

Allen, Mary Barbot, “Medical Pluralism in Operation in a Squatter Settlement (Gecekondu) in Istanbul: Tradition, Exchange and Agency”, Ph.D. dissertation, University of Florida, 2002.

Allen, William Julius, “Tekfur Saray in Istanbul: An Architectural Study”, Ph.D. dissertation , The Johns Hopkins University, 1981.

Allom, Thomas, Constantinople and its Environs in a Series of Letters, vol. 2, New York 1835.

Allom, Thomas, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, Illustrated in a Series of Drawings from Nature, vol. 2, prepared by Robert Walsh, London n.d.

Allom, Thomas, From the Past Until Today Istanbul: Engravings, translated by Hayriye Buyan, Istanbul 2000.

Allom, Thomas, Geçmişten Günümüze İstanbul, compiled by Kamil Yavuz, Istanbul 2000.

Allom, Thomas, Istanbul und der Bosporus, Hamburg 1986.

Allom, Thomas, Istanbul und der Bosporus: die Metropole am Goldenen Horn und Ihre Nachbarorte nach Stahlstichen, Hamburg 1986.

Allom, Thomas, L’empire Ottoman illustré: Constantinople, ancienne et moderne; comprenant aussi les sept églises de l’Asie Mineure, Paris n.d.

Almaç, Umut, “Zeyrek Camii (Pantokrator Kilisesi) Kuzey Bölüm Strüktür Analizi ve Sağlamlaştırma Önerileri”, Ph.D. dissertation, Istanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

Almas, H. E., “Capitalizing Istanbul: Reading Orhan Pamuk’s Literary Cityscape”, Ph.D. dissertation, University of Amsterdam, 2011.

Almaz, Ahmet, Fatih Sultan Mehmet Nasıl Öldürüldü: Venedik Devlet Arşivlerinde Gizlenen Belgelerle, Istanbul 2007.

Alpak, Cenk, Eyüp Sultan ve Türbesi, Istanbul 1989.

Alpay, Meral-Safiye Özkan, İstanbul Kütüphaneleri, Istanbul 1982.

Alpgüvenç, Can, Abideleriyle Osmanlı İstanbul’u, prepared by Yahya Ayyıldız, Istanbul 2008.

Alpgüvenç, Can, Osmanlıda Abidevi Şahsiyetler, Istanbul 2008.

Alphonse, François, Histoire de la Latinite de Constantinople, Paris 1894.

Alpman, Nazım, Yüzyıllık Beykoz Hikayeleri: Beykoz Sözlü Tarihi, Istanbul 2008.

Alptekin, Mehmed Hayreddin, İstanbul ve Abideleri, n.p., n.d.

Alsan, Necip Fazıl (prepared by), Şair, Edip ve Tarihçi Kalemiyle İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti 50.Yıl, Istanbul 1973.

Altay, M. Hâdi, Ayasofya, Istanbul 1980.

Altın, Ersin, İstanbul: 1950–2003, Istanbul 2003.

Altınay, Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkarlar: 900-1200, prepared by Vahit Çabuk, Ankara 1924, 1980.

Altınay, Ahmed Refik, Bizans İmparatoriçeleri: 395-1453 (Istanbul 1331), modern edition prepared by Mehmet Genç, Istanbul 2003.

Altınay, Ahmed Refik, Bizans Karşısında Türkler: (699-857/1299-1453) (Istanbul 1927), modern edition prepared by Fahameddin Başar, Istanbul 2005.

Altınay, Ahmed Refik, Bizans ve Osmanlı Saraylarında İhtiraslı Kadınlar, prepared by Nükhet Erkoç, Istanbul 2009.

Altınay, Ahmed Refik, Eski İstanbul (Istanbul 1931), edited by Fahri Aral, modern edition prepared by Sami Önal, Istanbul 1998.

Altınay, Ahmed Refik, Eski İstanbul Manzaraları (1553-1839) (Istanbul 1954), edited by Dursun Gürlek, Istanbul 1998.

Altınay, Ahmed Refik, Hicri Onaltıncı Asırda İstanbul Hayatı; 1553-1591: İstanbulun Düşünsel, Sosyal, Ekonomik ve Tecimsel Ahval ile Evkaf, Uray, Beslev ve Gümrük İşlerine Dair Türk Arşivinin Basılmamış Belgeleri, Istanbul 1935.

Altınay, Ahmed Refik, Hicri Onbirinci Asırda İstanbul Hayatı (1000-1100), Istanbul 1988.

Altınay, Ahmed Refik, Hicri Onikinci Asırda İstanbul Hayatı: 1100-1200, Istanbul 1988.

Altınay, Ahmed Refik, Hicri Onüçüncü Asırda İstanbul Hayatı (1200-1255), Istanbul 1988.

Altınay, Ahmed Refik, Hicrî Onuncu Asırda İstanbul Hayatı (961-1000) (Istanbul 1914), modern edition prepared by Abdullah Uysal, Istanbul 2000.

Altınay, Ahmed Refik, İstanbul Hayatı: İstanbulun Fikrî İçtimaî İktisadî ve Ticarî Ahval ile Evkaf Belediye İaşe ve Gümrük İşlerine Dair Hazinei Evrak’ın Gayrı Matbu Vesikalarını Havidir, Istanbul 1988.

Altınay, Ahmed Refik, Kafes ve Ferâce Devrinde İstanbul, prepared by Tahir Yücel, Istanbul 1998.

Altınay, Ahmed Refik, Kızlar Ağası, Istanbul 1926.

Altınay, Ahmed Refik, Lale Devri, Istanbul 1932.

Altınay, Ahmed Refik, Osmanlı Alimleri ve Sanatkarları, edited by Dursun Gürlek, Istanbul 1997.

Altınay, Ahmed Refik, Türklerin İstanbul Muhasaraları, Istanbul 1932.

Altınbüken, Buket, “Le Voyage mis en discours: récits, carnets, guides; approche”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 2011.

Altındal, Aytunç, Türkiye ve Ortodokslar Yunanistan Patrikhane ve Ortodoks Kıskacı, Istanbul 1995.

Altınölçek, Semih Nezihi, “XV. Yüzyıldan XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Osmanlı Minyatürlerinde Müzik ile İlgili Sahnelerin Kurgu Düzeni”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 1999.

Altınoluk, Ülkü, Eski Yapılar, Yeni Fonksiyonlar, Istanbul 1987.

Altun, Feride İmrana, İstanbul’un 100 Roma, Bizans Eseri, Istanbul 2009.

Altunç, Cüneyt, Suadiye, Suadiye, edited by Gülsüm Cengiz and S. Faruk Göncüoğlu, Istanbul 2009.

Alus, A. Sermet Muhtar, 30 Sene Evvel İstanbul: 1900’lü Yılların Başlarında Şehir Hayatı, prepared by Faruk Ilıkan, Istanbul 2005.

Alus, A. Sermet Muhtar, Eski Günlerde, prepared by Faruk Ilıkan, Istanbul 2001.

Alus, A. Sermet Muhtar, İstanbul Kazan Ben Kepçe, prepared by Necdet Sakaoğlu, Istanbul 1997.

Alus, A. Sermet Muhtar, İstanbul Yazıları, prepared by Erol Şadi Erdinç and Faruk Ilıkan, Istanbul 1994.

Alus, A. Sermet Muhtar, Masal Olanlar, prepared by Nuri Akbayar, Istanbul 1997.

Alus, A. Sermet Muhtar, Musée Militaire Ottoman, Situé à Ste-Irene, Place de Top-Kapou-Serail: Guide, Istanbul 1920.

Alzonne, Clement, Istanbul, Paris 1947.

Alzonne, Clement, Istanbul: Illustrations en couleurs de Zenker, Paris 1936.

Amicis, Edmondo de, 1874 İstanbul, Istanbul 1938.

Ampatzes, Ares, Ho Lavyrinthos tes Chalkes: He Peripeteia tes Theologikes Scholes, Athens 2011.

Anabolu, Mukerrem Usman, İstanbul ve Anadolu’daki Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlı Yapıları, Istanbul 2001.

Anadolu Osmanlı Demiryolu Mebdeinde Vâki Haydarpaşa Liman Şirketi Nizamname-i Dahiliyesidir, Istanbul 1902.

Anakök, Tayyar, Kalkedonya (Kadıköy) Tarihi, Istanbul 1951.

Anastassiadou-Dumont, Meropi, Les grecs d’Istanbul au XIXe siècle: histoire socioculturelle de la communauté de Pera, Leiden 2012.

Anault, Louis, Constantinople et la Turquie: tableau historique, pittoresque, statistique et moral de l’Empire Ottoman, Paris 1855.

And, Metin, Kırk Gün Kırk Gece: Eski Donanma ve Şenliklerde Seyirlik Oyunları [40 Days 40 Nights: Ottoman, Weddings, Festiuties, Phocessious, photography by by Hadiye Can Gökçe, Istanbul 1959, 2000.

And, Metin, Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Ankara 1982.

And, Metin, XVI. Yüzyılda İstanbul: Kent, Saray, Günlük Yaşam, Istanbul 1994.

Andaç, Feridun, Zamanın Durduğu Bir Yerde Ortaköy, Istanbul 2010.

Anday, Melih Cevdet, Visions of Istanbul, translated by S. Talat Halman, photography by by Ara Güler et al., Istanbul 1995.

Andrade, Theophilo de, Viagem ao Fim do Tempo: Grecia, Istambul, Israel, Rio [de Janeiro] 1973.

Andréossy, Antoine François, Constantinople et le Bosphore de Thrace: pendant les années 1812- 1813 et 1814 et pendant l’année 1826, Paris 1828.

Angiolello, Giovan Maria, Viaggio di Negroponte, Vicenza 1982.

Angold, Michael, Church and Society in Bizantium under the Comneni 1081–1261, Cambridge 1995.

Angold, Michael, The Fall of Constantinople to the Ottomans: Context and Consequences, New York 2012.

Angold, Michael, The Fourth Crusade: Event and Context, Harlow, New York 2003.

Anhegger, Robert, Eyyubi’nin Menakıb-ı Sultan Süleyman’ı: İstanbul Su Yollarının İnşasına Aid Bir Kaynak, Istanbul 1949.

Anhegger-Eyüboğlu, Mualla, Topkapı Sarayında Padişah Evi: Harem, Istanbul 1986.

Anoyatis-Pele, D., Journal d’un officier français a constantinople en 1784-1788, n.p., n.d.

Antonii, Hieromonach, Putevoditel po Konstantinopoliu, n.p.1884.

Antonio, Baratta (ed.), Constantinopoli, Effigiata e Deseritta Con Una Notizia sur le Celebrisette Chiese Deli’ Asia Minöre Ed Altri Site Osservabili del Levante: Opera Adorna di 100 Eleganti Untagli in Acciaio, Turin 1840.

Antonowicz-Bauer, Lucyna, Polonezköyü: Adampol, translated by Yeşim Santepe, Istanbul 1990.

Anvar, Ajaz, “III. Murat Minyatürlerinde Mimari (1574-95)”, Ph.D. dissertation, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1978.

Apatay, Çetinkaya-Yalçın İlter, Tarih Aynasında İmparatorluklar Başkenti İstanbul ve Cumhuriyet, Istanbul 1998.

Apostolides, Nikos G., Neokles Sarres, Anamneseis Apo ten Konstantinoupole, Athens 1996.

Araslı, Azer, İstanbul Osmanlı Mezartaşları Başı ve Başlıkları, Istanbul 1980.

Arcak, Sinem, Üsküdar as the Site for the Mosque Complexes of Royal Women in the Sixteenth Century, Istanbul 2004.

Arcas, Pol, Les Mystères du Bosphore, Paris 1910.

Ardaman, Fethiye Emel, “Tarihi Çevre İçinde Binaların Yeniden Kullanımı Galata Örneği; Kente Yeniden Katılım”, Ph.D. dissertation, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1996.

Ardity-Puller, Gentille, Plaisir d’Istanbul, translated by Bedri Rahmi Eyupoğlu, Istanbul n.d.

Arel, Ayda, Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, Istanbul 1975.

Arfa, Mirza Rıza Han, Minareler Şehrinin Kadınları, Istanbul 1994.

Argun, H. Murat, Istanbul: A Century of Change/İstanbul: Yüzyıllık Değişim, translated by Betigül Ercan Argun, Istanbul 2003.

Argyropoulos, Roxane D., Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance: (1860-1912), Athens 2001.

Arı, Bülent, “The First Dutch Ambassador in İstanbul: Cornelis Haga and the Dutch Capitulations of 1612”, Ph.D. dissertation, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2003.

Arıburnu, Kemal, Millî Mücadelede İstanbul Mitingleri, Ankara 1951.

Arıkan, Zeki, Şeyhülislam Zekeriyya Efendi’nin İstanbul Sayımı 985/1577–1578, Istanbul 1989.

Arıkboğa, Erbay, Tarkan Oktay, and Nail Yılmaz, Yeniden Yapılanma Sonrasında: Belediye Meclisleri: İstanbul Örneği, Istanbul 2007.

Aristizabal, Gabriel de, El Viaje de Gabriel de Aristizabal a Constantinopla en 1784: Segun el Manuscrito Original II-1051 de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Madrid 1997.

Arıt, Fikret, İstanbul’un Fethi, Istanbul 1976.

Arkan, Özdemir, Beyoğlu: Beyoğlu ve Kısa Geçmişi, Istanbul 1988.

Armağan, Mustafa (prepared by), İstanbul Armağanı, vol. 4, Istanbul 1995-2000.

Armağan, Mustafa (prepared by), Tüm Yönleriyle Fetih ve Fatih, edited by Tuğçe İnceoğlu, Istanbul 2012.

Armağan, Mustafa, Gülün Fethi Fatih Sultan Mehmed, Istanbul 2008.

Armağan, Mustafa, İstanbul Mavi Kırpar Gözlerini, Istanbul 2003.

Armağan, Mustafa, Osmanlı’yı İmparatorluk Yapan Şehir: İstanbul, Istanbul 2007.

Arpad, Burhan, Bir İstanbul Var İdi: Anılar, İItanbul 2007.

Arpad, Burhan, Taşı Toprağı Altın İstanbul, Istanbul 1990.

Arpad, Burhan, Yok Edilen İstanbul, Istanbul 1988.

Arseven, Celal Esad, Constantinople: De Byzance à Stamboul, translated by M. Charles Diehl, Paris 1909.

Arseven, Celal Esad, Eski Galata ve Binaları (Istanbul 1329), prepared by Dilek Yelkenci, Istanbul 1989.

Arseven, Celal Esad, Eski İstanbul: Abidat ve Mebanisi: Şehrin Tesisinden Osmanlı Fethine Kadar (Istanbul 1328), prepared by Dilek Yelkenci, Istanbul 1989.

Arseven, Celal Esad, Kadıköy Hakkında Tahkikat-ı Belediye [Kadı Köyü Hakkında Belediye Araştırmaları] (Istanbul 1329), prepared by Murat Katoğlu and Aslı Ayhan, Istanbul    2011.

Arslan - Sevin, Necla, Gravürlerde Yaşayan Osmanlı, Ankara 2006.

Arslan, Ali, Darülfünun’dan Üniversite’ye, Istanbul 1995.

Arslan, Ali, İstanbul’dan Çıkış Milli Mücadeleye Giriş, edited by Burak Fazıl Çabuk, Istanbul 2010.

Arslan, Ali, “Darülfünun’dan Üniversiteye Geçiş”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 1992.

Arslan, Mehmet Fatih, Muhammed Veysel Bilici (edited by), İstanbul Tecrübesi: Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması, Istanbul 2010.

Arslan, Mehmet, Türk Edebiyatında Manzum Surnâmeler: Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Ankara 1999.

Arslan, Murat, İstanbul’un Antikçağ Tarihi Klasik ve Hellenistik Dönemler, Istanbul 2010.

Arslan, Necla, Gravür ve Seyahatnamelerde İstanbul: 18. Yüzyıl. Sonu ve 19. Yüzyil, Istanbul 1992.

Arslan, Necla, “Gravür ve Seyahatnamelerde Anıtsal Yapılarıyla İstanbul (XVIII. Yüzyıl Sonu ve XIX. Yüzyıl)”, Ph.D. dissertation, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1992.

Artan, Tülay (edited by), Eyüp’te Sosyal Yaşam: 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında, Istanbul 1998.

Artan, Tülay (prepared by), Eyüp: Dün, Bugün: Sempozyum 11-12 Aralık 1993, Istanbul 1994.

Artun, Tuna, “Hearts of Gold and Silver: The Production of Alchemical Knowledge in the Early Modern Ottoman World”, Ph.D. dissertation, Princeton University, 2013.

Aruoba, Oruç, Çengelköy Defteri, Istanbul 2001.

Arvites, James Anthony, “Irene: Woman Emperor of Constantinople, Her Life and Times”, Ph.D. dissertation, The University of Mississippi, 1979.

Aşçı İbrahim Dede, Aşçı Dede’nin Hatıraları: Çok Yönlü Bir Sufinin Gözüyle Son Dönem Osmanlı Hayatı, vol. 4 (Istanbul 1960), modern edition prepared by Mustafa Koç and Eyyüp Tanrıverdi, Istanbul 2006.

Aşkale, Fatih, İstanbul’un Semtleri: Kapalıçarşı, photography by by Aras Neftçi, prepared by Ümit Meriç et al., edited by S. Faruk Göncüoğlu, Istanbul 2003.

Aşkale, Fatih, İstanbul’un Semtleri: Sarıyer, prepared by Ümit Meriç et al. edited by S. Faruk Göncüoğlu, photography by Aras Neftçi, Istanbul 2003.

Aşkale, Fatih, İstanbul’un Semtleri: Suadiye, prepared by Ümit Meriç et al., edited by S. Faruk Göncüoğlu, photography by by Aras Neftçi, Istanbul 2003.

Aşkale, Fatih, İstanbul’un Semtleri: Ümraniye, prepared by Ümit Meriç et al., edited by S. Faruk Göncüoğlu, photography by by Aras Neftçi and Cenk Şener, Istanbul 2003.

Aslan, Ali, “Performing Turkey: Continuity and Change in Turkish Statecraft, 1990-2012”, Ph.D. dissertation, University of Delaware, 2012.

Aslan, Ferhat, Ayasofya Efsaneleri, Istanbul 2010.

Aslan, Ferhat, Efsane Şehir İstanbul, Istanbul 2011.

Aslan, Ferhat, Tılsımlı Şehir İstanbul/Talismatic City Istanbul, translated by Kadri Özdemir, photography by by Yavuz Kura, Istanbul 2008.

Aslan, Memmed, Bir Sultan Yaşardı Sultantepe’de, Istanbul 2004.

Aslantepe, Cengiz, Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne, 1859-2009: 150 Yılın Tanıklığı: Bilgiler, Belgeler, Görüşler, Ankara 2009.

Aslanyürek, Şükrü, “XVI.-XIX. Yüzyıllarda İstanbul Kenti, Türk Toplumu ve Boş Zaman”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 1983.

Asselineau, Charles, L’Italie et Constantinople, Paris 1869.

Asteris, Leonidas, İstanbul, the Colours of Music/Müziğin Renkleri, Istanbul 1996.

Asutay-Effenberger, Neslihan, Die Landmauer von Konstantinopel-Istanbul: Historisch- Topographische und Baugeschichtliche Untersuchungen, Berlin, New York 2007.

Asutay-Effenberger, Neslihan, Die Porphyrsarkophage der Oströmischen Kaiser: Versuch Einer Bestandserfassung, Zeitbestimmung und Zuordnung, Wiesbaden 2006.

Ata, Bülent, 1453: İstanbul Fatihleri, photography by by İsmail Bahat, Istanbul 2008.

Ata, Ferudun, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, Ankara 2005.

Atabay, Piril H., “Belonging to the City: Rural Migrants in Modernizing Chicago and Istanbul”, Ph.D. dissertation, Michigan State University, 2008.

Atabey, Fahri, Asya’nın Avrupa’ya Bakan Penceresi: Üsküdar ve Hizmetlerim, Istanbul 1973.

Atabeyoğlu, Cem, Bir İstanbul Vardı, Istanbul 2002.

Atabinen, Rechid Saffet, Les Turcs à Constantinople du Ve au XVe Siècle, Istanbul 1954.

Ataç, Galib Ata, Tıp Fakültesi Tarihi (Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Darülfünunu), Istanbul 1341.

Atacan, Fulya, Sosyal Değişme ve Tarikat Cerrahiler, Istanbul 1990.

Atak, Ali Osman, Büyük Türk Zaferleri: İstanbul’ un Fethi, Istanbul 2007.

Atak, M. Sadık, Türkiye’nin Kapısı Boğaz, Ankara 1947.

Atak, Tulay, “Byzantine Modern: Displacements of Modernism in Istanbul”, Ph.D. dissertation, University of California, 2006.

Atalay, Bülent, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasi Faaliyetleri (1908–1923), Istanbul 2001.

Atalay, Bülent, “Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasi Faaliyetleri (1908-1923)”, Ph.D. dissertation, Marmara Üniversitesi, 2001.

Ataman, Alpaslan, Bir Göz Yapıdan Külliyeye Osmanlı Külliyelerinde Kamusal Mekân Mantığı, Istanbul 2000.

Ataman, Sadi Yaver, Türk İstanbul, prepared by Süleyman Şenel, Istanbul 2006.

Atasoy, M. Celalettin, Kandilli’de Tarih, photography by by Ömer Kırkpınar, Istanbul 2010.

Atasoy, Nurhan (prepared by), 1582 Surnâme-i Hümâyun: Düğün Kitabı, Istanbul 1997.

Atasoy, Nurhan, Avrupa Sanatı: XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda İstanbul, Istanbul 1976.

Atasoy, Nurhan, Boğaziçi’nde Bir Yalının Hikâyesi: Kont Ostrorog’dan Rahmi M. Koç’a, prepared by Arzu Karamani Pekin, Istanbul 2004.

Atasoy, Nurhan, Harem, İstanbul 2011.

Atasoy, Nurhan, Hasbahçe: Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, prepared by Gül İrepoğlu, Istanbul 2002.

Atasoy, Nurhan, İbrahim Paşa Sarayı, Istanbul 1972.

Atasoy, Nurhan, Osmanlı Bahçeleri ve Hasbahçeler: 15. Yüzyıldan 20. Yüzyıla, prepared by Arzu Karamani Pekin, photography by by Hadiye Cangökçe et al., Ankara 2005.

Atasoy, Nurhan, Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümlerinden Yadigar-ı İstanbul, Istanbul 2007.

Atasoy, Sümer (edited by), İstanbul Üniversitesi 550. Yıl Uluslararası Bizans ve Osmanlı Sempozyumu (XV.Yüzyıl) (550th Anniversary of the Istanbul University International Byzantine and Ottoman Symposium): 30-31 Mayıs 2003, İstanbul, Istanbul 2004.

Atay, Sabri, Hüseyin Kılıç, Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, Fuat Recep, (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Bab Mahkemesi 46 Numaralı Sicil (H. 1096-1097/M. 1685-1686), edited by M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz, Istanbul 2011.

Atay, Sabri, Rasim Erol (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Galata Mahkemesi 65 Numaralı Sicil (H. 1051-1053/M.1641-1644), edited by M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz, Istanbul 2012.

Atayman, Veysel, Samatya “Dinmeyen Tını”, Istanbul 2010.

Atıl, Esin, Images of Imperial İstanbul, Eskişehir 1993.

Atti del Convegno: Architettura e Architetti Italiani ad Istanbul Tra il XIXe il XX secolo, İstanbul 27-28 Kasım 1995, Istanbul 1995.

Attias, Jean-Christophe, “Savior et pouvoir à Constantinople: Mordekhai Komtino, exégète-enseignant (XVe siècle”), Ph.D. dissertation, Université de Paris VIII- Vincennes-à-St. Denis, 1989.

Aubaile, F. et al., Topkapi à Versailles: trésors de la cour Ottomane, Paris 1999.

Auldjo, John, Journal of a Visit to Constantinople and Some of the Greek Islands, in the Spring and Summer of 1833, London 1835.

Aurenche, Henri, La mort de Stamboul, Paris 1930.

Authentopoulos, Menas, Logodosiai Mena Authentopoulou, Proedrou tou en Konstantinoupolei Hellenikou Philologikou Syllogou: 1918-1922, Athens 1972.

Auzepy, Marie-France, L’Hagiographie et l’iconoclasme byzantin: le cas de la vie d’Etienne le Jeune, Brookfield 1999.

Avagyan, Arsen, Ruben Melkonyan, Stambuli Hay Hamaynki Ardi Iravichake, Yerevan 2009.

Avatangholes, Henriette, 1453-1953: Le cinq-centième annivrsaire de la prise de Constantinople, Athens 1953.

Avunç, Betül, İkiz Gezginler İstanbul’da, Istanbul 2003.

Avunduk, Abdullah Mehmet, “Mimar Sinan’ın İstanbul’daki Camilerinde Ağaç Sanatı”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 1996.

Ay, Nurten, Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı, Istanbul 1991.

Ayanoğlu, İsmail Fazıl, Ok Meydanı ve Okçuluk Tarihi, Ankara n.d.

Ayar, Mesut, Osmanlı Devletinde Kolera: İstanbul Örneği (1892-1895), Istanbul 2007.

Ayaşlı, Münevver, Dersaâdet, Istanbul 1975, 2002.

Ayaşlı, Münevver, Rumeli ve Muhteşem İstanbul, Istanbul 2008.

Aydın, Bilgin, Ekrem Tak, (prepared by), İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H.919-927 / M. 1513-1521), edited by M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz, Istanbul 2008.

Aydın, Bilgin, Üsküdar Belediyesi Arşiv Belgeleri Kataloğu Üsküdar Arşivi, Istanbul 2009.

Aydın, Erdoğan, Fatih ve Fetih: Mitler ve Gerçekler, Istanbul 2008.

Aydın, Hilmi, Hırka-i Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler, edited by Sami Ünal, photography by by Bahadır Taşkın, Istanbul 2004, 2012.

Aydın, Hilmi, Sultanların Silahları: Topkapı Sarayı Silah Koleksiyonu, Ankara 2007.

Aydın, Hilmi, The Sacred Trusts Topkapı Palace Museum, Rutherford 2004.

Aydın, M. Akif and Coşkun Yılmaz (eds.), İstanbul Kadı Sicilleri I-XL, Istanbul 2010-2013.

Aydın, Mahir, İstanbul Kurtulurken: İstanbul’un Kurtuluş Bayramı, Istanbul 2011.

Aydın, Mehmet Akif, Kadı Sicillerinde İstanbul XVI. ve XVII. Yüzyıl, (2. bs.) Istanbul 2011.

Aydın, Mesut, Milli Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul’da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri, Istanbul 1992.

Aydın, Mesut, “Milli Mücadele Yıllarında İstanbul’da Faaliyet Gösteren Gizli Gruplar”, Ph.D. dissertation, Ankara Üniversitesi, 1989.

Aydın, Mustafa et al. (prepared by), Fatih’in Sosyo Ekonomik Yapısı, Istanbul 2003.

Aydın, Nilüfer, Çinili Köşk Müzesi, Istanbul 2007.

Aydın, Önder, “Son Dönem Osmanlı Mimarlığında Batılı Klasik Oranların Kullanımı Üzerine bir Araştırma: Sultan II. Abdülhamid Devri (1876-1909) Hükümet Konaklarında Sütun Düzeni Analizi”, Ph.D. dissertation, Gazi Üniversitesi, 2006.

Aydoğdu, Yasemin, Kentsel Arkeolojik Koruma Alanlarının Yönetimi İstanbul Yenikapı Örneği, Istanbul 2011.

Aydoğmuş, Tahsin, Ayasofya: Hagia Sophia, Istanbul 2008.

Aygün, Bünyamin, Dört Mevsim Kağıthane, photography by Nurşah Alagöz, translated by Safiye Gül Avcı, Istanbul 2011.

Aykut, Pelin, “Dolmabahçe Sarayı’na İlişkin Arşiv Belgelerinin Mekan Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi (1853-1914)”, Ph.D. dissertation, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999.

Ayliffe, Rasie et al. (prepared by), Istanbul, New York 2004.

Aynalıkavak Kasrı, Ankara 2011.

Aynî, Mehmed Ali, Darülfünun Tarihi (Istanbul 1927), modern edition prepared by Aykut Kazancıgil, Istanbul 2007.

Aynur, Hatice, Damat İbrahim Paşa’nın İstanbul’da Yaptırdığı Çeşmelerin ve Sebillerin Kitabeleri, Istanbul 1993.

Aynur, Hatice, Hakan T. Karateke, III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri, Istanbul 1995.

Aynural, Salih, İstanbul Değirmenleri ve Fırınları: Zahire Ticareti (1740-1840), Istanbul 2002.

Aynural, Salih, “Selim III Döneminde İstanbul’da İktisadi Hayat (1789-1807)”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 1989.

Ayral, Cüneyt, İstanbul Şarkıları Kitabı, Istanbul 1989.

Aysever, Enver, Bir Semti Kendince Yazmak Ataköy, edited by Irmak Zileli and    S. Faruk Göncüoğlu, prepared by Mehmet İlhan, photography by Ömür Şahin, Istanbul 2009.

Aysu, Çiğdem, “Boğaziçi’nde Mekansal Değişim I-II”, Ph.D. dissertation, İstanbul Üniversitesi, 1989.

Aytar, Dündar, Çekilin Yoldan Geliyor Vatman: Çocukluğumun İstanbul’u, edited by Yalçın Gürkan, Istanbul 2006.

Aytar, Selçuk, İstanbul Tıbbi Folkloru: İstanbul’da Halkın Sağlıkla İlgili İnançları Halk Hekimliği, Istanbul 1980.

Aytar, Volkan, Kübra Parmaksızoğlu, İstanbul’da Eğlence, Istanbul 2011.

Ayvansarâyî Hüseyîn Efendi, Hadîkatü’l-cevâmi‘: İstanbul Câmileri ve Diğer Dînî-Sivil Mi‘mârî Yapılar, vol. 2 (Istanbul 1281), modern edition prepared by Ahmed Nezih Galitekin, Istanbul 2001.

Ayvansârî Hüseyîn Efendi, Mecmûa-i Tevârih, prepared by Fahri Ç. Derin and Vâhid Çabuk, Istanbul 1985.

Ayvazoğlu, Beşir, Bir Fotoğrafın Aynasında: İstanbul’un Meşhur Edebiyatçıları/Through the Mirror of a Picture: Eminent Authors of Istanbul, prepared by Yusuf Çağlar, Istanbul 2009.

Ayvazoğlu, Beşir, Dersaadet’in Kalbi Beyazıt, edited by Gülsüm Cengiz and S. Faruk Göncüoğlu, prepared by Mehmet İlhan, photography by Erhan Öztürk, Istanbul 2009.

Ayvazoğlu, Beşir, Divanyolu: Bir Caddenin Hikayesi Fethin 550. Yılına Armağan, Istanbul 2003.

Ayvazoğlu, Beşir, Şehir Fotoğrafları: Denemeler, Istanbul 2002.

Ayvazoğlu, Beşir, Üçüncü Tepede Hayat: Beyazıt Meydanı’nın Derin Tarihi, Istanbul 2012.

Ayvazoğlu, Beşir, Yahya Kemal’in İstanbul’u: Vefatının 50. Yılı Hatırası, prepared by Haşim Şahin, Istanbul 2008.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, Fatih Devri Mimarisi, Istanbul 1953.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, Fâtih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu, Ankara 1958.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, İlk Fatih Camii Hakkında Yeni Bir Vesika, Istanbul 1966.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, İstanbul Mucizesi, Istanbul 1959.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, Makaleler, Istanbul 1985.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mimarisi, vol. 2I, Istanbul 1966-73.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, XIX. Asırda İstanbul Haritası, Istanbul 1958.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, XVIII. Asırda Lâle, Istanbul 1950.

Ayverdi, Samiha, Boğaziçi’nde Tarih, Istanbul 1966, 2008.

Ayverdi, Samiha, Ebedi ve Manevi Dünyası İçinde Fatih, Istanbul 1953, 1974.

Ayverdi, Samiha, Hey Gidi Günler Hey, Istanbul 1988.

Ayverdi, Samiha, İbrahim Efendi Konağı (Istanbul 1964), modern edition prepared by Aysel Yüksel, Istanbul    2007.

Ayverdi, Samiha, İstanbul Geceleri, Istanbul 1952, 2007.

Ayverdi, Samiha, Küplüce’deki Köşk, Istanbul 1989, 2006.

Ayyıldız, Uğur, İstanbul, Istanbul 1989.