ADMINISTRATIVE UNITS AND NEIGHBORHOODS OF ISTANBUL IN 1922

İstanbul Center Liva

Branch

District (Kaza)

Edirnekapı

Edirnekapı

Edirnekapı

Akşemsettin

Edirnekapı

Atik Ali Paşa

Edirnekapı

Atik Mustafa Paşa

Edirnekapı

Avcı Bey

Edirnekapı

Çakır Ağa

Edirnekapı

Debbağzade

Edirnekapı

Derviş Ali

Edirnekapı

Efdalzade

Edirnekapı

Hace Ali

Edirnekapı

Hace Hayrettin

Edirnekapı

Hace Kasım Günanî

Edirnekapı

Hacı İlyas

Edirnekapı

Hacı Muhyittin

Edirnekapı

Hatice Sultan

Edirnekapı

Hürrem Çavuş

Edirnekapı

Kariye-i Atik Ali Paşa

Edirnekapı

Karabaş

Edirnekapı

Kâtip Muslihittin

Edirnekapı

Keçeci Pîrî

Edirnekapı

Kefevî

Edirnekapı

Kemankeş Kara Mustafa Paşa

Edirnekapı

Molla Aşkî

Edirnekapı

Muhtesip İskender

Edirnekapı

Neslişah Sultan

Edirnekapı

Perakende Kasım

Edirnekapı

Tutî Abdüllatif

Eminönü

Ahî Çelebi

Eminönü

Hacı Mustafa

Eminönü

Şeyh Mehmet Geylanî

Eyüpsultan

Abdülvedud

Eyüpsultan

Ali Paşa-yı Cedid

Eyüpsultan

Aşçıbaşı

Eyüpsultan

Baba Haydar

Eyüpsultan

Cami-i Kebir

Eyüpsultan

Cebecibaşı

Eyüpsultan

Cezerî Kasım Paşa

Eyüpsultan

Davut Ağa

Eyüpsultan

Defterdar Kara Süleyman Çelebi

Eyüpsultan

Defterdar Mahmut Efendi

Eyüpsultan

Düğmeciler

Eyüpsultan

Emir Buharî

Eyüpsultan

Fethi Çelebi

Eyüpsultan

Hacı Hüsrev

Eyüpsultan

İslam Bey

Eyüpsultan

Kasım Çavuş

Eyüpsultan

Kızıl Mescid

Eyüpsultan

Korucu Mehmet Çelebi

Eyüpsultan

Küçükköy

Eyüpsultan

Mehmet Bey

Eyüpsultan

Nazperver

Eyüpsultan

Nişancı Mustafa Paşa

Eyüpsultan

Otakçıbaşı

Eyüpsultan

Rami Boşnak

Eyüpsultan

Rami Cuma

Eyüpsultan

Sa’î Ocağı

Eyüpsultan

Servi

Eyüpsultan

Silahî Mehmet Bey

Eyüpsultan

Sufîler

Eyüpsultan

Süleyman Subaşı

Eyüpsultan

Şah Sultan

Eyüpsultan

Takyeci

Eyüpsultan

Toklu İbrahim Dede

Eyüpsultan

Topçular

Eyüpsultan

Uluca Baba

Eyüpsultan

Zal Mahmut Paşa

Eyüpsultan

Zeynep Hatun

Aksaray

Ahmet Kethüda

Aksaray

Alemî Bey

Aksaray

Baba Hasan Alemî

Aksaray

Baklalı Kemalettin

Aksaray

Bostancıbaşı

Aksaray

Çakır Ağa-Langa

Aksaray

Çakır Ağa-Samatya

Aksaray

Gureba Hüseyin Ağa

Aksaray

Haydarhane

Aksaray

İnebey

Aksaray

Kâtip Kasım

Aksaray

Kâtip Muslihittin

Aksaray

Kemal Paşa

Aksaray

Kızıl Minare

Aksaray

Kızıltaş

Aksaray

Koğacı Dede

Aksaray

Kuyumcu Bahşayiş

Aksaray

Mesih Paşa

Aksaray

Molla Kestel

Aksaray

Murat Paşa

Aksaray

Oruç Gazi İsmail Ağa

Aksaray

Sufîler

Aksaray

Yakup Ağa


District (Kaza) of Adalar

Adalar Kazası

Bahriye-Heybeli

Adalar Kazası

Boğaz Adası

Adalar Kazası

Camii

Adalar Kazası

Dağ-Heybeli

Adalar Kazası

Karanfil-Büyük Ada

Adalar Kazası

Kınalıada

Adalar Kazası

Maden-Büyükada

Adalar Kazası

Meşrutiyet-Büyükada

Adalar Kazası

Nizam-Büyükada

Adalar Kazası

Yalı-Büyükada


Çarşu-yı Kebir

Çarşu-yı Kebir

Çarşukebir


Hacepaşa

Hacepaşa

Dâye Hatun Demirkapı

Hacepaşa

Dâye Hatun Serveri

Hacepaşa

Elvanzade

Hacepaşa

Emir

Hacepaşa

Hace Kasım Günani

Hacepaşa

Hacepaşa

Hacepaşa

Hubyar

Hacepaşa

Karaki Hüseyin Çelebi

Hacepaşa

Nallı Mescit

Hacepaşa

Sahaf Süleyman Ağa

Hacepaşa

Servi


Divanyolu

Divanyolu

Akbıyık

Divanyolu

Atik Ali Paşa

Divanyolu

Ayasofya-yı Kebir

Divanyolu

Bâb-ı Hümayun-Sur dâhili

Divanyolu

Cezerî Kasım Paşa

Divanyolu

Derun-ı İmaret

Divanyolu

Dizdariye

Divanyolu

Firuz Ağa

Divanyolu

Güngörmez

Divanyolu

Hace Ferhat

Divanyolu

Hace Rüstem

Divanyolu

Halvacıbaşı İskender Ağa

Divanyolu

Hüseyin Ağa

Divanyolu

İshak Paşa

Divanyolu

Kabasakal

Divanyolu

Kaliçeci Hasan Ağa

Divanyolu

Kapı Ağası Mahmut Ağa

Divanyolu

Kapı Ağası Sinan Ağa

Divanyolu

Kâtip Sinan-Kadırga

Divanyolu

Lala Hayrettin

Divanyolu

Mimar Hayrettin

Divanyolu

Molla Fenarî-Çatalçeşme

Divanyolu

Molla Fenarî-Çenberlitaş

Divanyolu

Nahlbend

Divanyolu

Seyyid Hasan

Divanyolu

Tahta Minare

Divanyolu

Uzun Şücaettin

Divanyolu

Üçler

Divanyolu

Üskübî

Divanyolu

Yerabatan


Şehzadebaşı

Şehzadebaşı

Balaban Ağa

Şehzadebaşı

Beyazıt-ı Veli

Şehzadebaşı

Camcı Ali

Şehzadebaşı

Darülhadis

Şehzadebaşı

Emin Bey

Şehzadebaşı

Emin Nurettin

Şehzadebaşı

Ferhat Ağa

Şehzadebaşı

Fevziyye

Şehzadebaşı

Firuz Ağa

Şehzadebaşı

Hace Teberrük

Şehzadebaşı

Hoşkadem

Şehzadebaşı

Hüsam Bey

Şehzadebaşı

Kalenderhane

Şehzadebaşı

Mimar Ayas

Şehzadebaşı

Mimar Kemalettin

Şehzadebaşı

Molla Hüsrev

Şehzadebaşı

Muhtesip Karagöz

Şehzadebaşı

Revanî Çelebi

Şehzadebaşı

Sekbanbaşı İbrahim Ağa

Şehzadebaşı

Soğan Ağa-Mithat Paşa

Şehzadebaşı

Süleymaniye

Şehzadebaşı

Yakup Ağa


Şehremini

Şehremini

Arpa Emini

Şehremini

Aydın Kethüda

Şehremini

Beyazıt Ağa

Şehremini

Cafer Ağa

Şehremini

Defterdar Ahmet Çelebi

Şehremini

Deniz Abdal

Şehremini

Ereğli

Şehremini

Fatıma Sultan

Şehremini

Hacı Evliya

Şehremini

İbrahim Çavuş

Şehremini

İlyaszade

Şehremini

İskender Ağa

Şehremini

Kadıasker Mehmet Efendi

Şehremini

Kaptan Sinan

Şehremini

Karabalı Mehmet Efendi

Şehremini

Kasap İvaz

Şehremini

Kâtip Murat

Şehremini

Kâtip Muslihittin-Yenibağçe

Şehremini

Kazgancı Sadi

Şehremini

Koruk Mahmut

Şehremini

Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin

Şehremini

Macuncu Kasım

Şehremini

Melek Hatun

Şehremini

Merkez Efendi

Şehremini

Mimar Acem

Şehremini

Mimar Sinan

Şehremini

Molla Ali el-Fenarî

Şehremini

Molla Güranî

Şehremini

Molla Şeref

Şehremini

Mustafa Çavuş

Şehremini

Müneccim Sadi

Şehremini

Nuri Dede

Şehremini

Öksüzce Hatip

Şehremini

Ördek Kasap

Şehremini

Sarı Musa

Şehremini

Sarı Nasuh

Şehremini

Sarı Nasuh-Macuncu

Şehremini

Saraç Doğan

Şehremini

Selçuk Sultan

Şehremini

Seydi Bey

Şehremini

Simkeş

Şehremini

Suhte Sinan

Şehremini

Şirmend Çavuş

Şehremini

Takyeci

Şehremini

Tarsus

Şehremini

Toptaş

Şehremini

Uzun Yusuf


Fener

Fener

Abdi Subaşı

Fener

Cafer Subaşı

Fener

Cebecibaşı-Sultan Selim

Fener

Cibali Karabaş

Fener

Çerağî Hamza

Fener

Debbağ Yunus

Fener

Elvanzade

Fener

Gül Camii

Fener

Hammamî Muhyittin

Fener

Haraççı Kara Mehmet

Fener

Hızır Çavuş

Fener

Karabaş-Balat

Fener

Kâtip Hüsrev

Fener

Mimar Şücaettin

Fener

Molla Hüsrev

Fener

Müfti Ali

Fener

Papaszade

Fener

Seferikoz

Fener

Tahta Minare

Fener

Tercüman Yunus

Fener

Tevkîî Cafer

Fener

Üskübî


Fatih

Fatih

Akseki

Fatih

Altıpoğaça

Fatih

Âşık Paşa

Fatih

Beyceğiz

Fatih

Bıçakçı Alaettin

Fatih

Çıkrıkçı Kemalettin

Fatih

Dülgerzade

Fatih

Hace Hayrettin

Fatih

Hace Üveys

Fatih

Hacı Ferhat

Fatih

Hacı Hasan

Fatih

Haraççı Muhyittin

Fatih

Hasan Halife

Fatih

Hatip Muslihittin

Fatih

Haydar

Fatih

İbn Meddas

Fatih

İmarat-ı Atik

Fatih

İskender Paşa

Fatih

Kasap Timurhan

Fatih

Kirmasti

Fatih

Koğacı Dede

Fatih

Mağnisalı Mehmet Paşa

Fatih

Mimar Sinan-Kumrulu Mescid

Fatih

Mir-i Miran Hasan Paşa

Fatih

Molla Ahaveyn

Fatih

Molla Zeyrek

Fatih

Muhyittin Kocevî

Fatih

Mustafa Bey

Fatih

Pirinççi Sinan

Fatih

Sinan Ağa

Fatih

Şah-ı Huban

Fatih

Şeyh Mahmut Resmî

Fatih

Yarhisar


Kumkapı

Kumkapı

Behram Çavuş

Kumkapı

Bostanıali

Kumkapı

Çadırcı Ahmet Çelebi

Kumkapı

Çoban Çavuş

Kumkapı

Divanıali

Kumkapı

Dülbendci Hüsamettin

Kumkapı

Emin Sinan

Kumkapı

Esir Kemal

Kumkapı

Kâtip Sinan-Tavşantaşı

Kumkapı

Kazganî Sadi

Kumkapı

Küçük Ayasofya

Kumkapı

Kürkçübaşı Süleyman Ağa

Kumkapı

Lala Hüseyin Paşa

Kumkapı

Muhsine Hatun

Kumkapı

Nişancı Mehmet Paşa

Kumkapı

Saraç İshak

Kumkapı

Şehsuvar Bey

Kumkapı

Şeyh Ferhat

Kumkapı

Tavaşî Süleyman Ağa


Kocamustafapaşa

Kocamustafapaşa

Abdi Çelebi

Kocamustafapaşa

Arabacı Beyazıt

Kocamustafapaşa

Başçı Mahmut

Kocamustafapaşa

Beyazıt-ı Cedid

Kocamustafapaşa

Bazergân Hacı Hüsrev

Kocamustafapaşa

Canbaziye-Cerrahpaşa

Kocamustafapaşa

Canbaziye-Kocamustafa Paşa

Kocamustafapaşa

Davut Paşa

Kocamustafapaşa

Duhaniyye

Kocamustafapaşa

Hacı Bayram-ı Haftanî

Kocamustafapaşa

Hacı Hüseyin Ağa

Kocamustafapaşa

Hacı Kadın

Kocamustafapaşa

Hacı Timur

Kocamustafapaşa

Hubyar

Kocamustafapaşa

Kasap İlyas

Kocamustafapaşa

Kâtip Muslihittin-Altımermer

Kocamustafapaşa

Kiçi Hatun

Kocamustafapaşa

Kocamustafapaşa

Kocamustafapaşa

Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin

Kocamustafapaşa

Nevbahar

Kocamustafapaşa

Sancaktar Hayrettin

Kocamustafapaşa

Seyid Halife

Kocamustafapaşa

Seyid Ömer

Kocamustafapaşa

Veled-i Karabaş


Küçükpazar

Küçükpazar

Hace Gıyasettin

Küçükpazar

Hace Halil-i Attar

Küçükpazar

Hace Hamza

Küçükpazar

Hace Hayrettin

Küçükpazar

Hızır Bey

Küçükpazar

Kâtip Şemsettin

Küçükpazar

Kepenekçi Sinan

Küçükpazar

Rüstem Paşa

Küçükpazar

Sarı Beyazıt

Küçükpazar

Sarı Timur

Küçükpazar

Suhte Hatip

Küçükpazar

Şemsettin Molla Güranî

Küçükpazar

Timurtaş

Küçükpazar

Voynuk Şücaettin

Küçükpazar

Yavuz-Er Sinan


Mercan

Mercan

Atik İbrahim Paşa

Mercan

Bezzaz-ı Cedid

Mercan

Dâye Hatun-Tarakçılar

Mercan

Mercan Ağa

Mercan

Samanviran-ı Evvel

Mercan

Samanviran-ı Sani

Mercan

Yavaşça Şahin


District of Makriköy

Makriköy Kazası

Cevizlik

Makriköy Kazası

Kartaltepe

Makriköy Kazası

Köyiçi

Makriköy Kazası

Sakız Ağacı

Makriköy Kazası

Şevketiye

Makriköy Kazası

Ümraniye

Makriköy Kazası

Yenimahalle

Makriköy Kazası

Zeytinlik


Yedikule

Yedikule

Ali Fakih

Yedikule

Çerağî Hasan

Yedikule

Emine Hatun

Yedikule

Emir-i Ahur İlyas Bey

Yedikule

Fatih Sultan Mehmet

Yedikule

Hacı Evhadüttin

Yedikule

Hacı Hamza

Yedikule

Hacı Pîrî

Yedikule

Hancı Karagöz

Yedikule

İlyas Çelebi

Yedikule

Kürkçübaşı Hacı Hüseyin Ağa


Yeni Cami

Yeni Cami

Hace Alaettin

Yeni Cami

Hacı Küçük Ahmet Çelebi

Yeni Cami

Mahmut Paşa


The Liva of Üsküdar

Üsküdar

Üsküdar

Üsküdar

Ahmet Çelebi

Üsküdar

Ayazma

Üsküdar

Bulgurlu Mescit

Üsküdar

Çakırcı Hasan Paşa

Üsküdar

Evliya Hace

Üsküdar

Gerede

Üsküdar

Gülfem Hatun

Üsküdar

Hacı Hesna Hatun

Üsküdar

Hamza Fakih

Üsküdar

Hayrettin Çavuş

Üsküdar

İhsaniye

Üsküdar

Kara Davut Paşa

Üsküdar

Kefçe Dede

Üsküdar

Mirahur

Üsküdar

Rum Mehmet Paşa

Üsküdar

Salacak

Üsküdar

Selimiye

Üsküdar

Sinan Paşa

Üsküdar

Solak Sinan

Üsküdar

Süleyman Ağa

Üsküdar

Tavaşî Hasan Ağa

Üsküdar

Tenbel Hacı Mehmet

Üsküdar

Toygar Hamza


Altunizade

Altunizade

Altunizade

Altunizade

Bulgurlu

Altunizade

İcadiye

Altunizade

Kısıklı

Altunizade

Mecidiye

Altunizade

Ümraniye


Erenköy

Erenköy

Bostancı

Erenköy

Erenköy

Erenköy

Göztepe

Erenköy

İçerenköy

Erenköy

Kozyatağı

Erenköy

Merdivenköy

Erenköy

Sahrayıcedit

Erenköy

Suadiye


Beykoz

Beykoz

Anadolukavağı

Beykoz

Beykoz

Beykoz

Mirşah

Beykoz

Yalıköy


Beylerbeyi

Beylerbeyi

Beylerbeyi

Beylerbeyi

Bostancıbaşı Abdullah Ağa

Beylerbeyi

Burhaniye

Beylerbeyi

Çengelköy

Beylerbeyi

Kuzguncuk


Haydarpaşa

Haydarpaşa

Hasan Paşa

Haydarpaşa

İbrahim Ağa

Haydarpaşa

Osman Ağa


Selamsız

Selamsız

Arakiyeci Cafer

Selamsız

Arakiyeci Mehmet

Selamsız

Aşçıbaşı

Selamsız

Debbağlar

Selamsız

Kadıasker Ahmet Efendi

Selamsız

Murat Reis

Selamsız

Pazarbaşı

Selamsız

Selami Ali Efendi

Selamsız

Torbalı

Selamsız

Valideiatik

Selamsız

Yeni Mahalle


District of Şile

District of Ömerli


Kadıköy

Kadıköy

Cafer Ağa

Kadıköy

Tavlacıbaşı

Kadıköy

Zühtü Paşa


Kanlıca

Kanlıca

Anadoluhisarı

Kanlıca

Çubuklu

Kanlıca

Göksu

Kanlıca

Kandilli

Kanlıca

Kanlıca

Kanlıca

Paşabahçe-İncirköy

Kanlıca

Vaniköy


District of Kartal

District of Gekboze

The Liva of Beyoğlu

Ortaköy

Ortaköy

Ortaköy


Arnavutköy

Arnavutköy

Arnavutköy

Arnavutköy

Bebek

Arnavutköy

Kuruçeşme


Beşiktaş

Beşiktaş

Abbasağa

Beşiktaş

Cihannüma

Beşiktaş

Dikilitaş

Beşiktaş

Etmekçibaşı

Beşiktaş

Kaptan İbrahim Ağa

Beşiktaş

Kılıçali

Beşiktaş

Köyiçi

Beşiktaş

Rum Ali

Beşiktaş

Sinan Paşa-yı Atik

Beşiktaş

Süleymaniye

Beşiktaş

Şenlik Dede

Beşiktaş

Vişnezade

Beşiktaş

Yeni Mahalle


Büyükdere

Büyükdere

Büyükdere

Büyükdere

Garipçe Karyesi

Büyükdere

Kireçburnu

Büyükdere

Rumelifeneri

Büyükdere

Rumelikavağı

Büyükdere

Sarıyer

Büyükdere

Tarabya

Büyükdere

Yeni Mahalle


Tarlabaşı

Tarlabaşı

Ağa Cami

Tarlabaşı

Hüseyin Ağa


Taksim

Taksim

Ayas Paşa

Taksim

Cihangir

Taksim

Çukurcuma

Taksim

Defterdar Ebülfazl Mehmet Efendi

Taksim

Etmekçibaşı

Taksim

Firuz Ağa

Taksim

Hace Fatıma Hatun

Taksim

Kâtip Mustafa Çelebi

Taksim

Kazgancı

Taksim

Kuloğlu

Taksim

Küçük Pangaltı

Taksim

Ömer Avni

Taksim

Pürtelaş Hasan Ağa

Taksim

Sakabaşı

Taksim

Sirkeci Mehmet

Taksim

Sormagir

Taksim

Süleymaniye


Hasköy

Hasköy

Abdüsselam

Hasköy

Ali Bey Karyesi

Hasköy

Hacı Şaban

Hasköy

Kâğıthane Karyesi

Hasköy

Keçeci Pîrî

Hasköy

Kiremitçi Ahmet Çelebi

Hasköy

Kulaksız

Hasköy

Pîrî Paşa

Hasköy

Sinan Paşa

Hasköy

Sütlüce

Hasköy

Turşucu


Tophane

Tophane

Çavuşbaşı

Tophane

Hacı Recep

Tophane

İlyas Çelebi

Tophane

Karabaş

Tophane

Kettanî Ömer Paşa

Tophane

Kılıçalipaşa

Tophane

Molla Çelebi

Tophane

Perizat Hatun

Tophane

Sakar Kethüda

Tophane

Selime Hatun

Tophane

Sultan Beyazıt

Tophane

Süheyl Bey

Tophane

Yahya Çelebi

Tophane

Çavuşbaşı


Galata

Galata

Kemankeş Kara Mustafa Paşa

Galata

Yeni Cami


Galatasaray

Galatasaray

Asmalımescit

Galatasaray

Bedrettin

Galatasaray

Çatma Mescid

Galatasaray

Hacı Mimi

Galatasaray

Sarı Lütfi

Galatasaray

Tomtom

Galatasaray

Tozkoparan

Galatasaray

Yazıcı


Feriköy

Feriköy

Büyük Pangaltı

Feriköy

Feriköy

Feriköy

Kır Mevkii

Feriköy

Mecidiye

Feriköy

Meşrutiyet

Feriköy

Muradiye

Feriköy

Şişli

Feriköy

Teşvikiye


Kasımpaşa

Kasımpaşa

Büyük Piyale

Kasımpaşa

Cami-i Kebir

Kasımpaşa

Emin Cami

Kasımpaşa

Eyyühüm Ahmet Efendi

Kasımpaşa

Gazi Hasan Paşa

Kasımpaşa

Hacı Ahmet Efendi

Kasımpaşa

Hacı Ferhat

Kasımpaşa

Hacı Hüsrev

Kasımpaşa

Kadı Mehmet Efendi

Kasımpaşa

Kurt Çelebi

Kasımpaşa

Küçük Hacı Şaban

Kasımpaşa

Küçük Piyale

Kasımpaşa

Nalıncı

Kasımpaşa

Sahaf Muhyittin

Kasımpaşa

Sahaf Muslihittin

Kasımpaşa

Seferikoz

Kasımpaşa

Serveri

Kasımpaşa

Seyyid Ali Çelebi

Kasımpaşa

Sirkeci Muslihittin

Kasımpaşa

Tahta Kadı

Kasımpaşa

Yahya Kethüda

Kasımpaşa

Yeniçeşme


Kamer Hatun

Kamer Hatun

Kamer Hatun

Kamer Hatun

Tatavla

Kamer Hatun

Yenişehir


Kulekapısı

Kulekapısı

Alaca Mescid

Kulekapısı

Arap Camii

Kulekapısı

Bereketzade

Kulekapısı

Emekyemez

Kulekapısı

Hace Ali

Kulekapısı

Hacı Âmâ

Kulekapısı

Okçu Musa

Kulekapısı

Şahkulu

Kulekapısı

Şehit Mehmet Paşa

Kulekapısı

Şehsuvar

Kulekapısı

Yolcuzade-Müeyyedzade


Mirgün

Mirgün

Ali Pertek

Mirgün

Ali Toparlak

Mirgün

Arpa Emini

Mirgün

Aya Napoli

Mirgün

Ayas Ağa Karyesi

Mirgün

Benaniye Hacı Osman Reis

Mirgün

Boyacı Karyesi

Mirgün

Ermeni

Mirgün

Esterati Serob Karabet

Mirgün

Güzelce Ali Paşa

Mirgün

Hacı Kemalettin

Mirgün

İstinye

Mirgün

Kal’a Derunı

Mirgün

Kürkçübaşı

Mirgün

Mahmut Çavuş

Mirgün

Maslak

Mirgün

Mirgün

Mirgün

Molla Çelebi

Mirgün

Molla Fenarî

Mirgün

Neslişah Sultan

Mirgün

Rumelihisarı

Mirgün

Paşmakçı Şücaettin

Mirgün

YeniköyThis article was translated from Turkish version of History of Istanbul with some editions to be published in a digitalized form in 2019.

SUBTITLES
Related Contents