HIZLI ERİŞİM

ESER VE BU İNTERNET SİTESİ

Bu sayfa, İSAM ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür A.Ş. ortaklığı ile hazırlanan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi isimli eserin yayılımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2012 sonlarında başlatılan proje çerçevesinde tematik olarak hazırlanan ve topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı 363 makaleden oluşan eserin Türkçe versiyonu, 2015 yılı içerisinde basılmıştır. 10 cilt, 5320 sayfadan oluşan eserde harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi olarak 4 bin civarında görsel malzeme kullanıl­mıştır. Eserin 2019 yılında tamamlanan İngilizce tercümesi ise basılmaya hazır olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye teslim edilmiştir.

Tamamı için tıklayınız »